Ga naar de inhoud
Vraag een demo aan

Organiseer hoogwaardige events in minder tijd

Stel ons jouw vragen, boek een gratis demo, of vraag een passende offerte aan.

RAVON is de bekende natuurbeschermingsorganisatie die opkomt voor de belangen van reptielen, amfibieën en vissen in Nederland. RAVON doet samen met heel veel enthousiaste vrijwilligers onderzoek naar de leefomgeving en omstandigheden van verschillende populaties. Ze onderzoekt, kaart aan en adviseert natuurbeheerders hoe om te gaan met deze dieren. En Yellenge? Yellenge mocht een handje helpen bij het verspreiden van een belangrijke boodschap: 40% van de Nederlandse wateren is niet bereikbaar. De palingpopulatie in Nederland is marginaal. Dat moet anders: Power to the Paling!

Hindernissen

In opdracht van Jeroen van Riet, communicatieadviseur RAVON, mocht Yellenge het Power to the Paling Prijs webinar verzorgen. Maar eerst even een stapje terug. De paling; wat is de stand van zaken? Jeroen: “De paling trekt vanuit Europa naar de Sargassozee om te paaien. Nieuwe paling wordt er geboren en zwemt door de Atlantische Oceaan terug naar Europa. Na deze barre tocht van zo’n 6.000 km probeert de jonge paling het achterland te bereiken. Dat lukt alleen niet zo goed, want in Nederland hebben we zo’n 60.000 stuwen, gemalen en sluizen die het doorzwemmen van paling en andere vis verhinderen. Hierdoor kan de paling niet opgroeien”. Jeroen: “We hebben deze hindernissen onder de loep genomen en alle wateren, ook de kleinere, in kaart gebracht. Uit dit onderzoek, waar we twee jaar aan gewerkt hebben, blijkt 40% van dit leefgebied onbereikbaar voor paling en andere vissoorten. Dit is een belangrijke oorzaak voor de marginale palingpopulatie in ons land.”

“In Nederland hebben we echter zo’n 60.000 stuwen, gemalen en sluizen die zich opwerpen als hindernis voor de vis.”

Van doelstelling naar beleid

Een feit waar aandacht en daadkracht aan besteed moet worden zodat het tij wordt gekeerd. Vandaar het project Red Onze Paling. Jeroen: ”Een project dat o.a. het wegnemen van barrières en het vergroten van het leefgebied van de paling ten doel heeft, maar ook vispassages checkt en jonge paling monitort. Vorig jaar zijn we ook begonnen met een publiekscampagne. Zo hebben we een petitie gelanceerd om aandacht te vragen voor de penibele situatie van de paling, die inmiddels ruim 40.000 keer is getekend. Ook hebben we op verschillende momenten media aandacht gevraagd voor het probleem. Onlangs is het onderzoeksrapport over de bereikbaarheid van onze wateren gepresenteerd, waarmee we ons richten op de beleidsmakers die concreet het verschil kunnen maken. Waterschappen en waterbeheerders: zij kunnen de paling helpen met concrete maatregelen. Het Power to the Paling prijs webinar draagt bij aan deze missie.”

Vertaalslag naar online

Susan te Boekhorst was als consultant vanuit Yellenge betrokken bij het webinar. Susan: “We hebben vorig jaar de RAVON-dag ondersteund met Yellenge. Dit jaarlijkse evenement kon door corona niet fysiek plaats vinden. We hebben het programma toen vertaald naar een online evenement.” Jeroen: ”Toen merkten we al dat Yellenge deze vertaalslag heel goed maakte. Lezingen, interactie met deelnemers: er was volop beleving en technisch was het bovendien goed geregeld. Ook het afhandelen van inschrijving en andere organisatorische componenten waren uitstekend verzorgd. Voor ons genoeg reden om ook nu weer met Yellenge samen te werken.”

“Yellenge biedt niet enkel techniek, maar een totaaloplossing die ontzorgt”

Dynamiek door dialoog

Het uitreiken van de prijs was een onderdeel van een breder programma. Jeroen: ”Een aantal waterbeheerders heeft hard gewerkt om de paling vooruit te helpen. RAVON heeft een ranking gemaakt die laat zien waar veel positieve dingen gebeuren, maar ook waar nog werk aan de winkel is. Waterschap Zuiderzeeland won de Power to the Paling prijs. Uiteindelijk gaat het vooral om bredere bewustwording en het delen van kennis.” Het delen van kennis gebeurde door lezingen van verschillende experts waarbij ook volop ruimte was voor interactie met de deelnemers. Susan: “Wanneer je de dialoog aangaat en interactie zoekt met het publiek, is de betrokkenheid veel groter. Via de Yellenge app zijn veel vragen gesteld die we op gepaste momenten live in het webinar hebben ingebracht en beantwoord. Dit in tegenstelling tot een openbare chat die vooral afleidt. Ook hebben we een quiz geïntegreerd en konden deelnemers reageren op stellingen. Zo wordt het dynamisch en ga je actief met elkaar in gesprek over het onderwerp.”

Flow

Iedereen kon zich voor het webinar aanmelden en dat werd ook massaal gedaan, maar er is vooraf vooral actief gestuurd op het uitnodigen van beleidsmakers die de paling concreet kunnen helpen. Jeroen: ”Doordat ook de aanmelding voor het webinar werd verzorgd door Yellenge, konden we in het dashboard precies zien wat de status was. Op welke aantallen zitten we, waar is misschien nog een actie nodig; zo kan je heel succesvol toewerken naar het gewenste publiek.” Het webinar werd uiteindelijk door honderden mensen bekeken en misschien belangrijker, er werd door heel veel mensen meegedaan. Susan: “Hier komt het ook aan op details. Neem deelnemers en de presentator goed mee in wat er gaat gebeuren. Laat bijvoorbeeld zien hoe de omgang met vragen in z’n werk gaat en bereid de presentator voor op de quiz. Zo werk je aan flow en voorkom je professionele ruis waar de deelnemer heel gevoelig voor is.”

“Uit de evaluatie bleek dat deelnemers het webinar beoordelen met een 8,6. Daar teken je op voorhand voor.”

Flow is volgens Jeroen ook een goed woord. Jeroen: “Doordat Yellenge samen met haar vaste technische partners het webinar verzorgde, had ik die dag volop ruimte voor andere werkzaamheden. Het rapport met onderzoeksresultaten werd die dag gepresenteerd en er was veel aandacht uit de media. Susan heeft zowel techniek als de afstemming met de presentator en sprekers gedurende het webinar uitstekend verzorgd. Wat dat betreft is Yellenge niet enkel techniek maar een totaaloplossing die ontzorgt”.

Op naar concreet beleid

Het webinar werd geopend door Rob van Westrienen, directeur van RAVON. Rob: “Het uitreiken van de Power to the Paling prijs is vooral een positieve stimulans om aan de slag te gaan voor de paling. Dit mooie dier kan alle hulp gebruiken en ik ben heel blij dat er veel belangstelling voor de overkoepelende campagne is geweest. Verschillende dagbladen en het NOS Journaal besteedden er aandacht aan en ook aan het webinar deden erg veel mensen mee. Uit de evaluatie bleek dat deelnemers het webinar beoordelen met een 8,6. Daar teken je op voorhand voor.” In Den Haag werden kamervragen gesteld en werd een motie voor het beter doorlaatbaar maken van dammen en sluizen aangenomen. Rob: “Heel mooi nieuws, laten we hopen dat deze motie aanzet tot concreet beleid!”

Het webinar terugkijken? Dat kan, het is hier te bekijken op het YouTube kanaal van RAVON. Zelf bijdragen aan meer Power to the Paling kan door het ondertekenen van de petitie op www.powerpaling.nl.

Gemakkelijk en snel jouw
[first][first] en [second][second] gerealiseerd

We helpen je graag verder

Stel ons jouw vragen, boek een gratis demo
of vraag een passende offerte aan.